| Password dimenticata?

RX/TX: Banda Ka

Prodotti
62-7485813
74cm RxTx Antenna System (74cm Ka - 748)
AN90158KA
90cm RxTx Class I 90cm Antenna System (90cm Ka - 90158)
62-9880000
98cm Ka RxTx Class I Type 988 Antenna System (98cm Ka - 988)
AN121KA
1.2m KA RxTx Type 121 Antenna System (1.2M Ka - 121)
62-1270000
Type 127: 1.2m Rx/Tx Extended Ka-Band Antenna (1.2M Ka - 127)
AN1815KA
1.8m KA RxTx Type 1815 Antenna System (1.8M Ka - 1815)
AN2415KA
2.4m KA RxTx Type 2415 Antenna System (2.4M Ka - 2415)